ПРОИЗНОШЕНИЕ. В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ АКЦЕНТ И КАК ОТ НЕГО ИЗБАВИТЬСЯ?

Цели, которых Ты достигнешь:

 • освоишь правильное произношение звуков польского языка, его ударение и мелодику,
 • разберешься, в чем заключается восточнославянский акцент и как от него избавиться или по крайней мере значительно его уменьшить,
 • будешь учиться от носителя с филологическим образованием и хорошим языковым чутьем, который родился и всю жизнь живет в Польше, – можешь быть уверен, что Тебя обучают правильному языку, на котором действительно общаются в Польше.

Для кого?

 • Для начинающих, которые желают сразу привыкнуть к правильному произношению и избежать в этом плане ошибок, которые закрепляются на долгие годы и портят впечатление о знании языка.
 • Для продвинутых, которые хотят наконец-то отработать произношение и избавиться от акцента.

От кого?

Программа курса включает следующие видеоуроки:

 • ПОЛЬСКИЙ АЛФАВИТ. КАК ДИКТОВАТЬ ПО БУКВАМ?
 • ЗВУКИ, КОТОРЫЕ НЕ СОСТАВЛЯЮТ ОСОБЫХ ТРУДНОСТЕЙ
 • ЗВУК [O]
 • ТВЕРДЫЕ ЗВУКИ [DZ], [DŻ] И [CZ]
 • МЯГКИЕ ЗВУКИ [Ś/SI], [Ń/NI], [Ź/ZI], [DŹ/DZI], [Ć/CI]
 • ЗВУК [L]
 • ЗВУК [Ł]
 • НОСОВЫЕ ЗВУКИ [Ą] И [Ę]
 • УДАРЕНИЕ
 • ОГЛУШЕНИЕ И ОЗВОНЧЕНИЕ
 • В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ АКЦЕНТ И КАК ЕГО УМЕНЬШИТЬ?
 • УПРАЖНЕНИЯ
 • СТРИМЫ С УЧИТЕЛЕМ

Вы получаете доступ к курсу на 6 месяцев. В это время Вы можете пользоваться видеоуроками, а также у Вас будет возможность общения с учителем на ежемесячных стримах. Во время стрима Вы сможете обратиться к учителю с Вашими вопросами, которые касаются содержания курса.

Стримы, как правило, будут предлагаться в каждую последнюю пятницу месяца в 19:00 (по польскому времени). Если в данном месяце стрим будет проходить в другой день, на сайте курса появится об этом информация. Ссылка на стрим будет появляться на сайте курса за около 10 минут до начала каждого стрима.

Логин и пароль приходят на Ваш адрес e-mail. Если сообщение не приходит, проверьте, пожалуйста, папку со спамом.

Курс можно купить в подарок. Совершая заказ, выберите опцию «Купите в подарок (вы получите ваучер, который можете кому-то подарить)». На Ваш электронный адрес придет e-mail с ваучером в PDF, который Вы сможете подарить. Ваучер действует два месяца.

Настоящие отзывы зрителей в Ютубе:

OPIS W JĘZYKU POLSKIM:

Cele, jakie osiągniesz:

 • opanujesz poprawną wymowę dźwięków języka polskiego, jego akcent i melodię,
 • zrozumiesz, na czym polega akcent wschodniosłowiański i jak się go pozbyć lub przynajmniej znacznie go zmniejszyć,
 • będziesz się uczył od rodzimego użytkownika języka z wykształceniem filologicznym i dobrym wyczuciem językowym, urodzonego i mieszkającego całe życie w Polscе – możesz mieć pewność, że uczysz się poprawnego języka, którym rzeczywiście mówi się w Polsce.

Dla kogo?

 • Dla początkujących, którzy chcą od razu przyzwyczaić się do prawidłowej wymowy i uniknąć w tym względzie błędów, które utrwalają się na długie lata i psują wrażenie o znajomości języka.
 • Dla zaawansowanych, którzy chcą wreszcie opanować poprawną wymowę i pozbyć się akcentu.

Od kogo?

Program kursu obejmuje następujące lekcje wideo:

 • ALFABET POLSKI. JAK LITEROWAĆ?
 • DŹWIĘKI, KTÓRE NIE SPRAWIAJĄ SZCZEGÓLNYCH TRUDNOŚCI
 • DŹWIĘK [O]
 • TWARDE DŹWIĘKI [DZ], [DŻ] И [CZ]
 • MIĘKKIE DŹWIĘKI [Ś/SI], [Ń/NI], [Ź/ZI], [DŹ/DZI], [Ć/CI]
 • DŹWIĘK [L]
 • DŹWIĘK [Ł]
 • DŹWIĘKI NOSOWE [Ą] И [Ę]
 • AKCENT
 • UBEZDŹWIĘCZNIENIE I UDŹWIĘCZNIENIE
 • NA CZYM POLEGA AKCENT I JAK SIĘ GO POZBYĆ?
 • ĆWICZENIA

Będziesz mieć dostęp do kursu przez 6 miesięcy. W tym czasie możesz korzystać z lekcji wideo oraz rozmawiać na żywo z nauczycielem podczas comiesięcznych streamów. Podczas streamu możesz zadawać nauczycielowi wszelkie pytania dotyczące treści kursu.

Co do zasady streamy będą odbywać się w ostatni piątek każdego miesiąca o godzinie 19:00 (czasu polskiego). Jeśli w danym miesiącu stream będzie się odbywał w innym dniu, na stronie kursu pojawi się o tym informacja. Link do streamu będzie publikowany na stronie kursu na około 10 minut przed jego rozpoczęciem.

Login i пароль wysyłane są na adres e-mail. Jeśli nie otrzymałeś wiadomości, sprawdź, proszę, folder ze spamem.

Kurs można kupić na prezent. Przy składaniu zamówienia proszę wybrać opcję „Купите в подарок (вы получите ваучер, который можете кому-то подарить)”. Voucher zostanie wysłany pocztą elektroniczną. Można go zrealizować w terminie dwóch miesięcy.

Prawdziwe komentarze widzów w YouTubie:

Заказ

299.00

PLN

ЗАКАЗАТЬ

Copyright © 2020 WP Idea. Szkolenia napędza platforma WP Idea